top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Poniższa Polityka Prywatności zawiera informacje odnoszące się do zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanych dalej: „Użytkownikami”) będącego własnością Anny Pstrągowskiej, znajdującego się pod adresem www.pstragowska.pl (zwanym dalej „Serwisem”) oraz politykę plików cookies.

 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Anna Pstrągowska z siedzibą w Siedlcach przy ul. Partyzantów 14F/24 08-110 Siedlce, zwany dalej „Administratorem”.

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Na podstawie poniższej Polityki Prywatności Administrator  gromadzi wszystkie lub część z danych wymienionych niżej:
  a) imię i nazwisko,
  b) nazwę firmy, 

c) adres e-mail,

d) numer telefonu kontaktowego,

e) adres www strony Użytkownika,

f) adresy IP,

g) informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika biznesu.

§2 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest Anna Pstrągowska z siedzibą w Siedlcach przy ul. Partyzantów 14F/24 08-110 Siedlce, zwany dalej „Administratorem”.

 2. Dane kontaktowe:
  Anna Pstrągowska
  kontakt@pstragowska.pl
  (+48) 691 568 271

§3 Kontakt w sprawie danych osobowych

 1. W sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się:
  a) drogą e-mail na adres: kontakt@pstragowska.pl
  b) pisemnie na adres: Anna Pstrągowska, ul. Partyzantów 14F/24 08-110 Siedlce

§4 Sposób pozyskiwania danych

1. Pozyskiwanie informacji na temat Użytkowników Serwisu oraz ich zachowaniu odbywa się:

a) poprzez dobrowolne wprowadzenie przez Użytkowników danych w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie lub formularzach aplikacji internetowej live chat.

b) poprzez zapisywanie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) w urządzeniach końcowych,

c) poprzez gromadzenie przez operatora hostingowego logów serwera www.

2. Serwis zbiera informacje wyłącznie dobrowolnie podane przez Użytkowników, ponadto Serwis może zbierać informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).

§4 Cel przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika Serwisu za uprzednią jego zgodą, w tym:
  a) w celu kontaktu, obsługi zgłoszenia, lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Serwisu,

b) w celu przygotowania wyceny usługi i przesłania oferty handlowej,
c) wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie narusza żadnych praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

d) wypełniania przez Administratora obowiązków, nałożonych na niego przez przepisy prawa.

§5 Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich lub swoich parterów) tylko po uzyskaniu osobnych zgód od użytkownika. Należy pamiętać, iż wyrażenie powyższej zgody przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

§6 Udostępnianie danych innym podmiotom

 1. Dostęp do danych osobowych uzyskują wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

 2. Administrator nie udostępnia ani osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.

 3. Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

§7 Czas przetwarzania danych

1. Zgromadzone dane Użytkowników przechowywane będą jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wymienionych w § 4 ust. 1.

§8 Uprawnienia Użytkownika w zakresie swoich danych osobowych

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

§9 Polityka Cookies

 1. Serwis internetowy https://www.pstragowska.pl/ korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia, które wykorzystuje do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z tymi plikami, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

 3. Pliki cookies w żadnym wypadku nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości lub zbierania danych osobowych o poszczególnych Użytkownikach oraz nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym i nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego.

 4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia na swoim komputerze, w przeglądarce internetowej plików cookies. Może to jednak spowodować brak pełnej funkcjonalności Serwisu.

§10 Dodatkowe informacje

 1. Administrator jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest bezpieczeństwo danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich lub ich przetwarzanie przez osoby trzecie, szczególnie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 2. Wszelkie prawa autorskie dotyczące zawartości serwisu internetowego https://www.pstragowska.pl/ są w całości zastrzeżone. Kopiowanie, wykorzystywanie, archiwizowanie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu jest zabronione.

 3. W przypadku jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń lub reklamacji odnoszących się do Polityki Prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej, proszę o kontakt za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie https://www.pstragowska.pl

Polityka prywatności: Info
bottom of page